Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Wspólnota Amazonek „Ostoja” PDF Drukuj Email

Wspólnota Amazonek „Ostoja” w Bytomiu rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Bytomska Ostoja podejmuje działania mające na celu poprawę życia kobiet cierpiących na chorobę nowotworową piersi. Nasz szpital współpracuje z amazonkami od momentu powstania klubu, głównie za sprawą dr Janusza Binkiewicza będącego opiekunem medycznym stowarzyszenia. Główne cele i zadania Wspólnoty to:

- roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny,

- udzielanie pomocy kobietom po operacji odjęcia piersi,

- poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii,

- prowadzenie poradnictwa przez specjalistów rehabilitacji, lekarzy, psychologów oraz specjalistów innych dziedzin,

- informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych,

- prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej,

- pomoc w zaopatrzeniu medycznym,

- lobowanie na rzecz stosowania leków najnowszej generacji w leczeniu raka piersi i zapobiegania przerzutów.

Powyższe zadania Wspólnota wypełnia poprzez następujące działania: wszechstronną pomoc kobietom po leczeniu raka piersi przez organizowanie i prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji, profilaktyki i terapii obrzęku limfatycznego (4 razy w miesiącu), psychoterapię – relaksację (2 razy w miesiącu i rozmowy indywidualne według potrzeb), spotkania edukacyjno – szkoleniowe dotyczące profilaktyki choroby nowotworowej oraz innych schorzeń, którymi zagrożone są kobiety w różnym wieku, opracowywanie materiałów edukacyjno – szkoleniowych dotyczących profilaktyki raka piersi oraz specjalistycznej rehabilitacji, rozmowy o charakterze wspierającym prowadzone przez amazonki – ochotniczki w bytomskich szpitalach, organizowanie spotkań z producentami sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia medycznego oraz producentami bielizny, prowadzenie telefonu zaufania.

Dla pacjentek zainteresowanych powyższym tematem podajemy kontakt:

Wspólnota Amazonek OSTOJA

41-902 Bytom, Ul. Łużycka 12

Tel. 32/ 280-63-63

Dni i godziny pracy biura: środa w godz. 14.00- 18.00
 

Źródło: opracowanie Grażyny Łozińskiej- Pukacz