Odznaczenie dla dra Tomasza Pieniążka Drukuj

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju medycyny odznaczony został dr Tomasz Pieniążek, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym WSS nr 4 w Bytomiu. Odznaczenie to nadaje prezydent Polski na wniosek wojewody. Dr Tomasz Pieniążek odebrał je w trakcie uroczystej gali podsumowującej ubiegłoroczne działania Bytomskiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Szef Oddziału Neurologii ze służbą zdrowia w naszym mieście związany jest od 1999 roku, a od 2018 roku - z WSS nr 4. Tu stworzył zespół i otworzył pracownię elektromiografii. Jest współuczestnikiem przyjętego przez Radę Ministrów i Ministerstwo Gospodarki „Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka”, którego osią priorytetową są badania, rozwój i wprowadzanie nowoczesnych technologii. W skład zespołu realizującego ten program wchodzi polski producent implantów medycznych LfC, zespół ortopedów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ortopedzi z Uniwersytetu w Antwerpii, zespół neurochirurgów z Bytomia i lekarze weterynarii z Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie. Zespół ten uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej .

Oprócz dra Tomasza Pieniążka, odznaczenia państwowe otrzymali także: dr Marek Rudzki, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu (Złoty Krzyż Zasługi) oraz Jerzy Szczepaniak, pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Srebrny Krzyż Zasługi).