Oddziały
Aktualności
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Lublinie PDF Drukuj Email
      W dniach 23-26. 09.2015r. lekarze Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii naszego Szpitala uczestniczyli w „Połączonym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie” w Lublinie.
Więcej…
 
Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu PDF Drukuj Email

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. nr 109, poz. 719) w dniu 23 września 2015 r. przeprowadził z udziałem jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu.

   Ze względu na różny sposób detekcji pożaru w budynkach tutejszego Szpitala oraz przekazywania informacji o pożarze przeprowadzono dwa warianty ewakuacji:

Wariant I scenariusza – budynek B część wysoka (piętro III oddział nefrologii) – obiekt wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) i System Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Wariant II scenariusza – budynek C1 (piętro III oddział psychiatrii) – obiekt niewyposażony w DSO i SSP.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA ZWŁOK POWYŻEJ 72 GODZIN. PDF Drukuj Email

Pełna treść w załączniku

 
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej PDF Drukuj Email

 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej - Oddział Psychiatryczny

 

 
Złota Rączka dla neurochirurgów PDF Drukuj Email

      21 marca 2015r odbyły się w Bytomiu uroczystości związane z 70 rocznicą powstania bytomskiego Cechu Rzemiosł Różnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa oraz miasta Bytomia. Starszy Cechu Antoni Wojciechowski uhonorował odznaczeniami i statuetkami, działaczy politycznych, samorządowych oraz przedstawicieli nauki którzy w sposób znaczący zasłużyli się dla rozwoju śląskiego rzemiosła. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie honorowej statuetki „Złotej Rączki” która przyznawana jest co kilka lat osobie spoza rzemiosła, której działalność miała i ma istotne znaczenie dla sektora rękodzielniczego. W tym roku otrzymał ją dr Jerzy Pieniążek. W swojej laudacji Starszy Cechu podkreślił, że dr Jerzy Pieniążek związany był przez wiele lat z Cechem Bytomskim gdyż prowadził wspólnie ze swoim ojcem firmę rzemieślniczą zajmując się metaloplastyką. Umiejętności i nabyte doświadczenie wykorzystał w swojej pracy zawodowej konstruując implanty kręgosłupowe na które uzyskał patenty w kraju i zagranicą. Dwa patenty zostały zarejestrowane w USA. Dr Jerzy Pieniążek podkreślił w swoim wystąpieniu że jeden człowiek nie osiągnie wiele przy aktualnym rozwoju technik medycznych. Współpraca z polską firmą LFC w Zielonej Górze oraz entuzjazm i zaangażowanie całego zespołu bytomskich neurochirurgów zasługują na to wyróżnienie.

 

 
Wyróżnieni statuetką „Zasłużony dla Śląskiego Rzemiosła”. Od lewej: Andrzej Wężyk -Przewodniczący Rady Miasta Bytomia, Andrzej Pilot Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Antoni Wojciechowski – Starszy Cechu, dr Jerzy Pieniążek, Halina Bieda – Radna Województwa Śląskiego, prof. Jan Klimek – V-ce Prezes Rzemiosła Polskiego.
 
 
dr Jerzy Pieniążek uhonorowany statuetką „Złota Rączka” przez Starszego Cechu Antoniego Wojciechowskiego i panią Dyrektor Cechu Agnieszkę Morys.

 

 
Nagroda "Renoma Roku 2014" PDF Drukuj Email

  

       Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów, wybrała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. Spośród wytypowanych wyłoniono ośmiu laureatów. Wynalazcami roku 2014 został zespół pod przewodnictwem dr Lechosława Ciupika z firmy LfC i dr Jerzego Pieniążka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, za system kręgosłupowy DERO.

    

  Uroczystego wręczenia statuetek „RENOMA 2014” dokonał pan Wicepremier i Ministr Gospodarki, Janusz Piechociński który w swoim wystąpieniu powiedział:

„W dalszym ciągu w firmie najważniejszy jest człowiek ze swoją kreatywnością, inicjatywą oraz odwagą stawiania sobie coraz wyższych celów. Dlatego dziękuję wszystkim przedsiębiorcom i wynalazcą za ich działania. To dzięki Wam polska gospodarka staje się lepsza”

 

 

Nagrodzony zespół z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Pan Premier w rozmowie z neurochirurgami i inżynierami naszego zespołu.

 

 
Nasi neurochirurdzy w Dubaju PDF Drukuj Email

     W dniach 10.04.2015-13.04.2015 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona leczeniu chirurgicznemu schorzeń kręgosłupa. W jej trakcie, prace naukowe wygłaszali przedstawiciele największych ośrodków chirurgicznych z całego świata, m.in. z USA, Canady, Wielkiej Brytanii, Belgii, SzwecjiWłoch, Niemiec, Korei, krajów arabskich i in.

     Wśród uczestników konferencji znalazł się również lekarz z naszego bytomskiego Szpitala. Adrian Jędrzejek, jako jedyny uczestnik zjazdu z Polski przedstawił w jego trakcie, dwie prace naukowe. Były to jedyne referaty z naszego kraju, które zostały dopuszczone do wygłoszenia przez Komitet Naukowy Zjazdu. Jeden dotyczył wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii WSS nr 4 w Bytomiu:
- „Adrian Jedrzejek, Anna Dobkiewicz, Wojciech Chrobak, Jacek Trompeta: 2 Years of Participation in SpineTango registry. Comparative assessment of results of surgical treatment of spinal disorders in 2013 and 2014.”
oraz drugi, na temat innowacyjnej, polskiej, metody leczenia kręgozmyku za pomocą opracowanego oraz opatentowanego przez inżynierów firmy LfC z Zielonej Góry przy współpracy z lekarzami naszego Oddziału Neurochirurgii implantu:

-„Adrian Jędrzejek, Bogusława Baran, Lechosław F. Ciupik , Anna Dobkiewicz, Jerzy Pieniążek, Jacek Trompeta : New IDRF method using dual/bipartite interbody repositional cage in treatment of degenerative spondylolisthesis – technique and results.”

Obydwie prace cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników zjazdu i były przedmiotem ożywionej dyskusji. W swoich prezentacjach zastosowano jako „przekładki” zdjęcia historyczne i aktualne Bytomia co w sposób znaczący urozmaiciło prezentacje.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
DZP/ŚZ/3/2015

Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2015 r. o godz. 9:30

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania e-mailem lub faksem.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie merytorycznym jest:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Janusz Milejski tel. 32/396-45-90; fax: 32/281-02-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie formalno – prawnym jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Izabela Chmiel tel. 32/396-46-55; fax: 32/396-46-54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę zabezpieczoną w sposób opisany w §5 pkt 8 Regulaminu należy złożyć do dnia 10.06.2015 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Głównej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10.

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Aula budynek A I piętro w dniu 10.06.2015 r. godz. 9:30

Załączniki:
Zarządzenie
Dokumentacja PDF
Dokumentacja edytowalna
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek PDF Drukuj Email

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (41-902), Aleja Legionów 10 ogłasza konkurs
na stanowisko:

                                                           Przełożonej Pielęgniarek
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz.182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są u Kierownika Działu Zapewnienia Jakości i Kontroli Wewnętrznej.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w dzienniku Fakt, pod adresem:

 

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

41-902 Bytom, Aleja Legionów 10

Budynek E, pok Nr 3 Dział Zapewnienia Jakości i Kontroli Wewnętrznej

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek”.

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu składania ofert.

Oterminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostan powiadomieni pisemnie.

 
Przetarg pisemny nieograniczony PDF Drukuj Email

 Dyrektor  

 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4

 

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

  

na najem dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 34,50 m2 w holu budynku głównego A2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej szpitala www.szpital4.bytom.pl, lub w wersji papierowej w Kancelarii Szpitala.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Załączniki do regulaminu.
  3. Załączniki do zarządzenia

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 19 z 52