Oddziały
Czy jesteś odporny na wirusa SARS-CoV 2? Weź udział w projekcie badawczym PDF Drukuj Email

90 pracowników medycznych naszego szpitala będzie mogło wziąć udział w projekcie badawczym mającym sprawdzić czy osoby, które przeszły wirusa SARS-Cov 2 bezobjawowo lub skąpo objawowo, wykształciły odporność na zakażenie. Nad przebiegiem badań czuwać będą pracownicy Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardiomed-Silesia, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zapisy ruszyły. Rejestracja odbywa się wyłącznie przez internetowy formularz rekrutacyjny (kliknij tutaj). Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W projekcie może wziąć udział 50 pielęgniarek, 30 lekarzy, 5 ratowników medycznych i 5 diagnostów laboratoryjnych z naszego szpitala. Osobom, które zakwalifikują się do projektu, dwukrotnie zostanie pobrana krew do badań. Po raz pierwszy w lipcu (pomiędzy 6. a 17.) , a następnie w sierpniu (pomiędzy 3. a 14.) 2020 roku. Jeśli projekt uzyska dalsze dofinansowanie, pobór materiału zostanie dwukrotnie powtórzony w 2021 roku.

 

Ze względu na okres urlopowy prosimy o rozważne podejmowanie decyzji co do udziału w badaniu. O dokładnym terminie (data i godzina) badań uczestnicy zostaną poinformowani przez koordynatora projektu z ramienia szpitala. Jest nim dr Marcin Markiel z Izby Przyjęć.

 

W trakcie rejestracji trzeba będzie także wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Jej wypełnienie zajmie kilka minut. Udział w badaniu jest bezpłatny. Poza pracownikami naszego szpitala przebadani zostaną również pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Centrum Medycznego Eko-Prof-Med w Miasteczku Śląskim.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Parku Technologii Medycznych (kliknij tutaj).

 


 

W diagnostyce serologicznej zakażeń mikroorganizmami w tym SARS-CoV-2 szczególne znaczenie odgrywają przeciwciała w trzech klasach: IgA, IgM, IgG. Specyficzne względem wirusów przeciwciała neutralizujące w odpowiedzi na infekcję (lub szczepienie) i pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu infekcji wirusowej. Na podstawie analizy obecności przeciwciał klasy IgG, IgA oraz IgM w surowicy krwi ochotników, będzie szacowane narażenie na antygen SARS-COV-2.

 

Zestawienie wyników badań serologicznych z wynikami dodatkowych analiz surowicy ochotników oraz parametrami antropometrycznymi (masa ciała, obwód w pasie, wskaźnik BMI oraz WHR) a także informacji uzyskanych z analizy sondażu diagnostycznego (nawyki żywieniowe/alkohol/używanie wyrobów tytoniowych) i oceny poziomu stresu oraz lęku pozwoli oszacować narażenie wybranej populacji na zakażenie SARS-CoV-2 a także być może pozwoli powiązać ryzyko narażenia, przebieg choroby z cechami antropometrycznymi ochotników, miejscem lub charakterem pracy oraz stężeniem wybranych markerów zapalnych, metabolicznych i stresu oksydacyjnego. Analiza pozwoli także na oszacowanie poziomu stresu i lęku przed zakażeniem SARS-COV-2 u wybranej grupy ochotników. (Info za portalem Śląskiego Parku Technologii Medycznych)