Oddziały
Nowy tomograf komputerowy już w szpitalu PDF Drukuj Email

Na terenie naszego Zakładu Radiologii trwają obecnie prace remontowo – budowlane związane z zakupem i montażem nowego tomografu komputerowego. Zakup finansowany jest z dotacji celowej Województwa Śląskiego.

Przedmiot zamówienia obejmował: dostawę tomografu komputerowego oraz wielobranżowe zadanie adaptacyjne pracowni TK wraz z kosztem pozyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni TK. Do przetargu przystąpiło czterech wykonawców. Wybrano ofertę firmy TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała urządzenie TSX-101A Aquilion w konfiguracji TSX-101A/I firmy Toshiba Medical Systems. Jest to wielowarstwowy spiralny skaner – tomograf do skanowania całego ciała, gwarantujący możliwość szybkiej i dokładnej diagnostyki obrazowej na najwyższym poziomie. Posiada unikalne technologie, pozwalające na obrazowanie wszystkich wewnętrznych organów pacjenta.

Nowy tomograf komputerowy przyśpieszy możliwość diagnozowania pacjentów, szczególnie w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do największych zalet nowego tomografu komputerowego można zaliczyć m.in.: zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta poprzez redukcję dawki promieniowania oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu, nieinwazyjną ocenę zmian, możliwość otrzymania obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, wykonywanie pomiarów objętościowych.

Planowane oddanie do użytku nowego TK nastąpi w listopadzie br.