Oddziały
Oświadczenie (4.04.2020) PDF Drukuj Email

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na portalu „ ONET” w dniu 3 kwietnia 2020r., zatytułowanej „ Dyrektor zamknął medyków na oddziale. Mieli pracować bez przerwy” wyjaśniam co następuje:

  • Zgodnie z czynnościami nakazanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, ograniczono ryzyko rozprzestrzenianie się koronawirusa covid -19 poza Oddział Ortopedii.
  • Szpital zgodnie z procedurą niezwłocznie przekazał dane personelu medycznego oraz pacjentów Oddziału Ortopedii w celu podjęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji co do miejsca odbywania przez te osoby kwarantanny. Do czasu wydania decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zobowiązano personel do pozostania w Oddziale w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się potencjalnego zakażenia. Nie jest prawdą twierdzenie, że został on narażony na dalsze przebywanie z pacjentem u którego potwierdzono wystąpienie koronawirusa covid -19.
  • Pacjent Oddziału Ortopedii u którego potwierdzono zakażenia koronawirusem covid -19 został niezwłocznie przetransportowany do szpitala zakaźnego,
  • Nie jest prawdą, że personel medyczny jak i pacjenci Oddziału Ortopedii zobowiązani do kwarantanny zostali pozbawienia jedzenia.
  • Zaprzeczam twierdzeniu, aby pracownicy Oddziału Ortopedii zostali zobowiązany do nieprzerwanej pracy 24h/ dobę przez okres 7 dni. Jest to prawdopodobnie skutek wprowadzenia w błąd, albowiem utożsamiono nakaz pozostania w Oddziale w celu odbycia kwarantanny w miejscu pracy z dalszym, nieprzerwanym wykonywaniem obowiązków.
  • Szpital dysponuje środkami ochrony osobistej personelu medycznego.

Reasumując, chciałbym stanowczo zaprzeczyć tezie zawartej w artkule zamieszczonym na portalu „ Onet”, aby czynności nakazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu poprzez zobowiązanie do pozostania na Oddziale Ortopedii naraziły personel medyczny na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Ocena taka, rzekomo wyrażona przez osobę wykonującą zawód prawniczy w ogóle nie powinna być wyrażono, gdyż nie uwzględnia całokształtu stanu faktycznego mającego odzwierciedlenie w dokumentach Szpitala i uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Chciałbym zaznaczyć, że sformułowania zawarte w artykule zamieszczonym w portalu „ Onet” w dniu 3 kwietnia 2020r. oparte są niepełnej ocenie stanu faktycznego i wypowiedziach anonimowych, co skutkowało błędnym odzwierciedleniem rzeczywistości.

 

 

Jerzy Pieniążek

Dyrektor Naczelny

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu