Oddziały
Bytom 15 lat w EU. Spotkanie laureatów Bytomskiej Nagrody Europejskiej PDF Drukuj Email

 

Laureaci piętnastu edycji Bytomskiej Nagrody Europejskiej spotkali się w Teatrze Rozbark w Bytomiu. Wśród nich dr Jerzy Pieniążek, dyrektor WSS nr 4, który tą nagrodą został odznaczony w 2012 roku. W całym kraju trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich (10-12 maja), w trakcie których organizowane są imprezy mające pokazać, jak Polska zmieniła dzięki dotacjom unijnym.

 

 

Prezentowane są inwestycje czy osiągnięcia naukowe, które nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia Unii Europejskiej. Jedną z takich imprez było wręczenie Bytomskiej Nagrody Europejskiej, przyznawanej przez władze Bytomia od 2005 roku za promowanie proeuropejskiej działalności, mającej szczególne znaczenie dla miasta.

10 maja (2019) w Teatrze Rozbark odebrali ją: Elżbieta Bieńkowska, Janusz Wiatr i przedstawiciele instytutu Die BRUCKE z Recklinghausen. Dzięki Elżbiecie Bieńkowskiej, kiedy była ona ministrem rozwoju regionalnego (2007 - 2013) Bytom uznano za miasto wymagające szczególnej pomocy ze strony Unii Europejskiej i objęto wsparciem w wysokości 100 mln euro z Programu Regionalnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Obszar Strategicznej Interwencji). Dziś Bieńkowska jest unijnym komisarzem ds. rynku wewnętrznego i usług. Z kolei Janusz Wiatr współtworzył wiele projektów z Obszaru Strategicznej Interwencji, a zanim Polska znalazła się w UE, pisał projekty z funduszy przedakcesyjnych PHARE. Bytomską Nagrodę Europejską odebrali także przedstawiciele Die BRUCKE, Instytutu Integracji i Międzynarodowych Kontaktów Wydziału Urzędu Miasta Recklinghausen. Instytut pomaga w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, wskazując partnerów do projektów o zasięgu międzynarodowym.

W 2012 kapituła Bytomskiej Nagrody Europejskiej doceniła dra Jerzego Pieniążka, m.in. za jego osiągnięcia naukowe doceniane nie tylko w Europie, ale i na świecie, jak również promowanie naszego miasta poza granicami. Jerzy Pieniążek niejednokrotnie zaznacza: Czuję się samozwańczym ambasadorem Bytomia. Zarówno w kraju i za granicą (Bruksela, Hong Kong, Genewa), kiedy nasz zespół prezentuje dokonania medyczne, podkreślamy, że jesteśmy z Bytomia. Naukowe prezentacje multimedialne poprzetykane są zdjęciami Bytomia z lotu ptaka, i muszę podkreślić, że wiele osób, które nigdy w naszym mieście nie były, są pod jego urokiem. W ciągu 14 lat wśród wyróżnionych Bytomską Nagrodą Europejską znaleźli się także m.in: Ludwig Schweig, Johannes Gayda, Monika Hegemann, Jerzy Buzek, Anita Olejek, Aleksander Sieroń czy Katarzyna Moś.

Warto podkreślić, że z funduszy unijnych korzysta również WSS nr 4. Zrealizowano tu kilka inwestycji.: „Modernizacja systemu łączności”; „Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu i chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”; „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B”; „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego”. Do września 2019 roku realizowany będzie projekt: „Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”.

Zdjęcia: UM w Bytomiu, fot. Hubert Klimek