Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Echo serca w 4D. Nowy nabytek Oddziału Kardiologii PDF Drukuj Email

 

Sprzęt wartości 200 tys. zł przekazała firma Węglokoks Kraj Sp. z o. o. na użytek Oddziału Kardiologii bytomskiej „Czwórki”. To Vivid S70 - najnowszej generacji aparat do badań echokardiograficznych serca. Dzięki temu urządzeniu możemy szybciej i dokładniej zbadać wszystkie nieprawidłowości w działaniu i budowie tego najważniejszego organu dla człowieka – mówi dr n.med. Aleksander Włodarczyk, kierownik Oddziału Kardiologii WSS nr 4.

 

Aparat ten dodatkowo umożliwia wykonywanie badań przezprzełykowych w technologii 4D, które będą przez kardiologów wykorzystywane w leczeniu wad strukturalnych serca, takich jak zamykanie przecieków pomiędzy jamami serca i uszka lewego przedsionka. To bardzo zaawansowana technologicznie maszyna dająca obraz trójwymiarowy w czasie rzeczywistym – podkreśla dr Włodarczyk.

Warto przypomnieć, że Oddział Kardiologii WSS nr 4 w Bytomiu od prawie 23 lat niesie pomoc pacjentom z Bytomia i miejscowości ościennych. Kardiolodzy wykonują tu ok. 1500 koronarografii rocznie, do tego 700 razy udrożniają naczynia wieńcowe i wszczepiają 150 rozruszników i kardiowerterów defibrylatorów ICD. Co roku leczą ok. 1600 pacjentów.

Z nowego sprzętu przekazanego przez górniczą spółkę Węglokoks Kraj skorzystają zarówno pacjenci przebywający na oddziale, jak i będący pod opieką poradni kardiologicznej.