Oddziały
Echo serca w 4D. Nowy nabytek Oddziału Kardiologii PDF Drukuj Email

 

Sprzęt wartości 200 tys. zł przekazała firma Węglokoks Kraj Sp. z o. o. na użytek Oddziału Kardiologii bytomskiej „Czwórki”. To Vivid S70 - najnowszej generacji aparat do badań echokardiograficznych serca. Dzięki temu urządzeniu możemy szybciej i dokładniej zbadać wszystkie nieprawidłowości w działaniu i budowie tego najważniejszego organu dla człowieka – mówi dr n.med. Aleksander Włodarczyk, kierownik Oddziału Kardiologii WSS nr 4.

 

Aparat ten dodatkowo umożliwia wykonywanie badań przezprzełykowych w technologii 4D, które będą przez kardiologów wykorzystywane w leczeniu wad strukturalnych serca, takich jak zamykanie przecieków pomiędzy jamami serca i uszka lewego przedsionka. To bardzo zaawansowana technologicznie maszyna dająca obraz trójwymiarowy w czasie rzeczywistym – podkreśla dr Włodarczyk.

Warto przypomnieć, że Oddział Kardiologii WSS nr 4 w Bytomiu od prawie 23 lat niesie pomoc pacjentom z Bytomia i miejscowości ościennych. Kardiolodzy wykonują tu ok. 1500 koronarografii rocznie, do tego 700 razy udrożniają naczynia wieńcowe i wszczepiają 150 rozruszników i kardiowerterów defibrylatorów ICD. Co roku leczą ok. 1600 pacjentów.

Z nowego sprzętu przekazanego przez górniczą spółkę Węglokoks Kraj skorzystają zarówno pacjenci przebywający na oddziale, jak i będący pod opieką poradni kardiologicznej.