Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Osteoporoza – najczęstszym schorzeniem współczesnego społeczeństwa PDF Drukuj Email

20 października Światowym Dniem Osteoporozy – choroby prowadzącej do poważnych złamań (głównie kości udowej i kręgów kręgosłupa), wynikających z łamliwości kości.

Encyklopedia internetowa Wikipedia podaje: osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) - stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Dane statystyczne podają, że w Europie co 30 sekund dochodzi do złamania z powodu osteoporozy. Po 50 roku życia schorzenie występuje u co 3 kobiety i co 8 mężczyzny. Dotyka głównie osób starszych.

Należy pamiętać, że choroba ta rozwija się bez objawów, przez wiele lat. Najczęściej o jej istnieniu osoba dowiaduje się w momencie złamania kości. Do czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy można zaliczyć: uwarunkowania genetyczne, nieodpowiednia dieta, nadwaga lub szczupła budowa ciała, przyjmowanie niektórych leków, spożywania w nadmiernych ilościach kawy i alkoholu, palenie papierosów, siedzący tryb życia, inne choroby.

Światowy Dzień Osteoporozy jest okazją, aby przypomnieć, że w przypadku osteoporozy najważniejsza jest profilaktyka oraz przeprowadzanie kontrolnych badań densytometrycznych (badań gęstości mineralnej kości). Profilaktyka polega na prawidłowym odżywianiu czyli w tym przypadku – spożywaniu artykułów spożywczych bogatych w wapno, białko i witaminę D oraz prowadzeniu umiarkowanej aktywności fizycznej. Dbajmy o zdrowe kości przez całe życie.

Źródło: Wikipedia