Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Centralna Sterylizatornia Drukuj Email

Pielęgniarka Koordynująca: Joanna Gubała

tel. 32 396 4277

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu została uruchomiona już w momencie powstania szpitala. W roku 1994 zakład zmodernizowano i przeniesiono do nowego obiektu. Centralna Sterylizatornia świadczy kompleksowe usługi z zakresu dezynfekcji wstępnej, dezynfekcji właściwej, sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej – plazmowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r ( Dz. U. Z dnia 24 listopada 2006) Sterylizatornia sukcesywnie dostosowuje się do wymagań stawianym zakładom opieki zdrowotnej. W 2008 roku Sterylizatornia została wyposażona w nowy sprzęt: sterylizator parowy 6-cio jednostkowy, myjnię ultradźwiękową oraz myjnię -dezynfektor, spełniające wszystkie aktualne przepisy i unijne standardy. Pełna dokumentacja procesów od dezynfekcji po sterylizację na każdym etapie wykonywanych czynności, daje gwarancję ich skuteczności, a co za tym idzie pełne bezpieczeństwo dla pacjentów. Ponadto wprowadzony system kontenerowego transportu skażonego materiału, pozwala na kompleksową kontrolę nad procesem dekontaminacji całego sprzętu, poddawanego sterylizacji w naszym szpitalu. Podział Sterylizatorni na 3 strefy: brudną, czystą i materiału wysterylizowanego, zapewnia właściwy kierunek obiegu sprzętu, nie powodując krzyżowania się dróg.

Personel Centralnej Sterylizatorni świadczy usługi całodobowo, w sposób fachowy i profesjonalny. Osoby te posiadają uprawnienia eksploatacyjne pozwalające na pracę z urządzeniami wysokociśnieniowymi, wszelkie certyfikaty pozwalające na pracę w poszczególnych strefach i szkolenia z zakresu dezynfekcji i sterylizacji. Sterylizację w naszym Szpitalu przeprowadza się dwoma metodami. Zgodnie z zasadą „wszystko co tylko się da” sterylizuje się w parze wodnej, natomiast sprzęt nieodporny na wilgoć i wysoką temperaturę sterylizuje się w plazmie. To nowatorska metoda sterylizacji niskotemperaturowej, w której plazma gazu tworzona jest z nadtlenku wodoru. Produktem ubocznym tej metody sterylizacji są przyjazne dla środowiska tlen i woda, usuwane poprzez wietrzenie.

Materiał dostarczany jest do sterylizacji poprzez kontakt telefoniczny na nr wewn. 4781 do sanitariuszy ekipy transportowej, zatrudnionych w Centralnej Sterylizatorni.