Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Śląska Liga Walki z Rakiem PDF Drukuj Email

Śląska Liga Walki z Rakiem to pozarządowa, niezależna organizacja non-profit, prowadzącą szeroką działalność w ramach misji: organizowanie i prowadzenie działalności, zmierzającej do zapobieganie powstawaniu nowotworów złośliwych, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie cierpienia osób chorych na raka.

Śląska Liga Walki z Rakiem zajmuje się rozpowszechnianiem na terenie województwa śląskiego informacji na temat zapobiegania powstawaniu nowotworów, wczesnego wykrywania raka, metod leczenia oraz sposobów rehabilitacji po leczeniu.

W tym celu prowadzi edukację prozdrowotną, udziela pomocy osobom chorym i ich rodzinom, reprezentuje pacjentów onkologicznych i chroni ich prawa, wydaje i rozpowszechnia materiały oświatowo - zdrowotne, inicjuje kampanie na rzecz zdrowia, propaguje zdrowy styl życia i zdrowe środowisko. Fundusze na realizacje zadań, Śląska Liga Walki z Rakiem pozyskuje ze składek członkowskich, dotacji do programów zdrowotnych oraz z darowizn.

Wynikiem nawiązania współpracy z Ligą jest przystąpienie WSzS nr 4 w Bytomiu do akcji „Śląska Wiosna Onkologiczna 2009”, która w ten sposób zawitała po raz pierwszy do naszego miasta.

 

Dla zainteresowanych podajemy kontakt:

Zarząd Główny ŚLWR

Ul. Sokolska 70

40-087 Katowice

Tel. (32) 782-60-33