Oddziały

Aktualności
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Drukuj Email

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Marek Motyka
 
Ordynatorzy Oddziałów:
 • Dr n.med. Ryszard Walas
 • Lek. med. Mieczysław Grodowski – Kierownik Pracowni Zabiegów Wewnątrznaczyniowych
 • Dr n. med. Janusz Kuśmierz
 • Lek.med. Janusz Maczuch (POP)
Asystenci:
 • Dr n. med. Jacek Grzegorczyk
 • Lek. med. Małgorzata Dorre-Ferdyn
 • Lek. med. Wojciech Pachelski
 • Dr n.med. Marcin Plech
 • Lek.med. Krzysztof Pietraszek
 • Lek. med. Rafał Boczej
 • Lek med. Rajmund Ratman
 • Lek.med. Sławomir Wojczyk
 • Lek.med. Tomasz Ruciński

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Kin
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego: Maria Ślązok
 

Sekretarki:

 • Irena Taras
 • Krystyna Góra
 • Joanna Zarzycka

tel. 32 2810271 wew. 200 lub 32 396 42 00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ŚAM jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności, w którym przeprowadza się pełen zakres operacji rekonstrukcyjnych naczyń krwionośnych. Klinika dysponuje 40 łóżkami w tym 3 stanowisk z pełnym monitoringiem czynności życiowych w Oddziale Intensywnej Opieki Pooperacyjnej. Rocznie w Klinice przebywa około 1300 pacjentów i przeprowadza się ok. 1200 zabiegów rekonstrukcji naczyń krwionośnych metodą otwartą i 250 zabiegów przezskórnej plastyki i stentowania tętnic domózgowych, obwodowych i trzewnych oraz operacje stentgraftów aorty.
 
 • Operacje tętnic domózgowych ( tętnice szyjne i kręgowe). Klinika jest wiodącym w Polsce Ośrodkiem leczenia i prewencji udaru niedokrwiennego mózgu wykonuje operacje udrożnienia tętnic szyjnych zarówno metodą otwartą jak i endowaskularną.
 • Operacje gałęzi łuku aorty (pień ramienno-głowowy i tętnice podobojczykowe)
 • Operacje aorty zstępującej (tętniaki rozwarstwiające aorty, tętniaki piersiowo-brzuszne)
 • Operacje tętniaków aorty brzusznej
 • Operacje z powodu zespołu Leriche`a
 • Operacje zwężeń i niedrożności tętnic trzewnych i nerkowych
 • Operacje niedrożności tętnic biodrowych i tętnic kończyn dolnych

 

W leczeniu operacyjnym stosujemy metody chirurgii otwartej jak i wideochirurgii (torakovideochirurgia), chirurgii laparoskopowej, videokruroskopii.
Wykonujemy pełen zakres operacji układu żylnego (nadciśnienie wrotne, chirurgia żyły próżnej i żył biodrowych i żył obwodowych).
Przeprowadzamy operacje wytworzenia przetok tętniczo-żylnych do celów hemodializ u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Klinika pełni codzienny, całodobowy ,stały, ostry dyżur naczyniowy dla regionu śląskiego zamieszkałego przez ok. 2 milionów mieszkańców w zakresie chirurgii naczyniowej - operacje pękniętych tętniaków aorty brzusznej, ostrego niedokrwienia kończyn dolnych i górnych oraz innych narządów, urazów pęczków naczyniowo-nerwowych i urazów wielonarządowych. Blok operacyjny Kliniki posiada 3 sale operacyjne, korzysta też z sali operacyjnej na Centralnym Bloku Operacyjnym wyposażonym w ramię `C` umożliwiające wykonywanie angiografii śródoperacyjnej oraz zabiegów hybrydowych, które łączą techniki otwartej chirurgii z chirurgią endowaskularną.
 
W Klinice funkcjonuje również Pracownia Naczyniowa , w której wykonuje się operacje techniką endowaskularną- plastyki tętnic i żył (tętnice szyjne, podobojczykowe, trzewne, nerkowe, biodrowe , udowe) z implantacją lub bez implantacji stentów. Implantujemy również filtry do żyły próżnej dolnej.
W Pracowni przeprowadza się również śródnaczyniowe operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej- implantacja stentgraftów.
 
Klinika posiada własne pracownie diagnostyczne:
 • pracownia mikrokrążenia z możliwością wykonania kapilaroskopii, kapilaroskopii laserowej, pletyzmografii dopplerowskiej,
 • pracownia hemodynamiki krążenia obwodowego,
 • pracownia USG color Doppler z możliwością obrazowania przepływu,
 • pracownia endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W Klinice prowadzone są wieloośrodkowe badania naukowe.
 
Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 
Przeprowadzamy także szkolenia i kursy podyplomowe oraz specjalistyczne.
 
Klinika posiada akredytacje do szkoleń specjalizacyjnych z zakresu chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej.
 

 

Sala Pooperacyjna