Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Lokalizacje oddziałów, działów i poradni PDF Drukuj Email

Lokalizacja oddziałów, działów i poradni zgodnie z planem sytuacyjnym Szpitala:


Budynek A1:

parter – Centralna Sterylizatornia
Skrzydło zachodnie wyłączone z eksploatacji.


Budynek A2:

parter - wejście główne
I piętro – Dyrekcja Szpitala, Aula, Sala Konferencyjna
II piętro – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
III piętro – Salka Konferencyjna, Kaplica


Budynek A3:

parter – Zakład Radiologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Gastroskopii
I piętro – Klinika Chirurgii Naczyń
II piętro – Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Poradnia Neurochirurgiczna
III piętro – Oddział Kardiologii


Budynek B: Blok Operacyjno – Łóżkowy:

parter – Izba Przyjęć, Pracownia EKG
I piętro – Oddział Chirurgii Ogólnej, CBO
II piętro – Stacja Dializ
III piętro – Oddział Urologii, Oddział Nefrologii
IV piętro – Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
V piętro – Oddział Onkologii Klinicznej
VI piętro – Oddział Urazowo – Ortopedyczny
VII piętro – Oddział Okulistyki, Poradnia Okulistyczna
VIII piętro – Oddział Otorynolaryngologia


Budynek C1:

parter – Poradnie Specjalistyczne: Onkologiczna
I piętro
II i III piętro – Oddział Psychiatrii


Budynek C2:

parter – Apteka
I piętro – Oddział Dermatologii
II piętro – Oddział Chorób Wewnętrznych


Budynek D1:

parter – Zakład Radiologii
I piętro – Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Naczyń


Budynek D2:

parter – Poradnie Specjalistyczne: Otorynolaryngologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna , Kardiologiczna, Gastrologiczna, Nefrologiczna, Urologiczna, Gabinet Zabiegowy
I piętro –
II piętro – Oddział Chorób Płuc


Budynek E:

Część Administracyjna – Biura:
parter – Kancelaria Szpitala


Budynek G:

parter – Psychiatryczny Oddział Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego
I piętro – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
II piętro – Biura


Budynek K: Budynek Techniczno - Gospodarczy


Budynek PS:

Poradnie Specjalistyczne:
strona prawa: Urazowo – Ortopedyczna, Chirurgiczna, Schorzeń Naczyń
strona lewa: