Oddziały
Pracownia Histopatologii Drukuj Email


Wykonywanie biopsji cienkoigłowych pod kontrolą USG.
Badanie śródoperacyjne materiału tkankowego.