Szanowni Państwo! Pracownicy bytomskiej „Czwórki”! (23.04.2020) Drukuj

 

Przeżyliśmy potężne uderzenie w funkcjonowanie naszego szpitala, ale nie padliśmy!…

 

Czasowe wyłączenie działalności wielu istotnych oddziałów będzie jeszcze długo odczuwalne i to nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również emocjonalnej naszych pracowników. Nie czas teraz na negatywne analizy, ponieważ przeciwnikiem była i nadal jest epidemia. To zjawisko nieprzewidywalne i w swojej dynamice trudne do okiełznania, nawet, jeśli mamy opracowane procedury i zarządzenia.

 

Pierwsze uderzenie, które przeżyliśmy i opanowaliśmy to: 23 chorych zakażonych i 55 pracowników z dodatnim wymazem wskazującym na zakażenie wirusem. Jest wielkim szczęściem, że pośród tej grupy pracowników było tylko kilka przypadków z lekkimi objawami choroby, nikt nie wymagał podłączenia do respiratora.

 

Statystyka epidemii w naszym szpitalu jest dokładnie zidentyfikowana poprzez badania wykonane w laboratorium Warsaw-Genomics. Było to możliwe, dzięki ogromnemu wysiłkowi grupy naszych pracowników, którzy z własnej inicjatywy zaangażowali się w pobieranie wymazów i koordynowali rejestrację osób do badań. Tymi pracownikami są: dr Marcin Markiel, dr Janusz Stelmaszyński , dr Małgorzata Wawer–Zahuta, mgr Agnieszka Latusek. To dzięki ich wysiłkowi, idąc do swoich domów, wiedzieliśmy, czy zanosimy tam bezpieczeństwo, czy chorobę. I tu należy podkreślić wielkie zaangażowanie władz naszego miasta w pomocy dla nas: Prezydenta Mariusza Wołosza i Wiceprezydenta Waldemara Gawrona, dzięki którym utrzymywano tunel kurierski do Warszawa, którym przekazywane były próbki naszych wymazów do badań.

 

Jak zawsze bywa, w najtrudniejszych sytuacjach ujawniają się Bohaterowie poświęcający swój czas i ryzykujący własne zdrowie. To biały personel, który pozostał i zabezpieczył pacjentów na oddziałach objętych kwarantanną. Nikt nie odmówił pozostania ze swoimi pacjentami. Z kolei dr Wojciech Sołtys zgłosił się na ochotnika do opieki nad chorymi. Dlatego nazywam ich Bohaterami i pozwolę sobie ich wymienić:

 

Oddział Kardiologii

 1. dr Aleksander Włodarczyk
 2. dr Marta Ochałek
 3. Bożena Macioszek (pielęgniarka)
 4. Danuta Klyczka (pielęgniarka)
 5. Karolina Ślusarz (pielęgniarka)
 6. Krystyna Musialik (salowa)

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

 1. dr Szymon Płaczek
 2. Edyta Kaleta (pielęgniarka)
 3. Małgorzata Winkler (pielęgniarka)
 4. Katarzyna Foik (pielęgniarka)
 5. Małgorzata Gawrońska-Uziel (pielęgniarka)
 6. Tomasz Drzewiecki (opiekun medyczny)
 7. Danuta Pawlik (salowa)

 

Oddział Chorób Płuc

 1. dr Gabriela Mieszko-Filipczyk
 2. Barbara Paul (pielęgniarka)
 3. Magdalena Kuna (pielęgniarka)
 4. Tomasz Kozera (sanitariusz)

 

Oddział Neurologii

 1. dr Tomasz Pieniążek
 2. Zofia Radnik (pielęgniarka)
 3. Iwona Kasprzyńska (pielęgniarka)
 4. Joanna Michalik (pielęgniarka)

 

Oddział Urologii

 1. dr Michał Mielniczuk
 2. Mariola Strzelczyk (pielęgniarka)

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

 1. dr Antoni Marczyński
 2. Klaudia Gawron (pielęgniarka)
 3. Iwona Fleiszer (pielęgniarka)
 4. Ewa Ferdynus (pielęgniarka)
 5. Małgorzata Bajda (pielęgniarka)
 6. Agnieszka Łuksza (pielęgniarka)
 7. Danuta Langoś (salowa)

 

Oddział Ortopedii

 1. dr Andrzej Lis
 2. dr Mirosław Dąbal
 3. Barbara Tomczyk (pielęgniarka)
 4. Beata Paliwoda (pielęgniarka)
 5. Angielika Dziuba (pielęgniarka)
 6. Anna Zdanuk (salowa)

 

 

Dziękuję Wam w imieniu dyrekcji i całej załogi!

Niestety, byli też ludzie, którzy w tym najtrudniejszym czasie wylali do mediów swoje negatywne emocje i osobiste urazy, używając manipulacji i ukrywając się pod płaszczykiem anonimowości. Gdyby zrobili to pod własnym nazwiskiem, można byłoby podjąć z nimi dyskusję. Jednak w tej sytuacji to zachowanie pominę milczeniem.

 

 

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4

w Bytomiu