Co może pracodawca, gdy sanepid nakazał kwarantannę (9.04.20202) PDF Drukuj Email

  

Informacja dla osób przebywających na kwarantannie administracyjnej

otrzymana od dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.

 

Kwarantannę administracyjną nakłada na daną osobę, na podstawie wywiadu epidemiologicznego, Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny i od tego momentu wszelkie decyzje dotyczące tej osoby wydawane są przez sanepid.

 

Pracodawca nie ma prawa:

  • ingerować w szczegóły przebiegu kwarantanny
  • decydować o miejscu jej odbywania
  • decydować o długości trwania kwarantanny, a zwłaszcza terminie jej zakończenia
  • wykonywać badań epidemiologicznych tj. wymazów i posiewów
  • występować do organów porządku publicznego o czasowe zwolnienie z ograniczeń w przemieszczaniu się, jeśli takie nałożono na osobę objętą kwarantanną administracyjną.

Z kwarantanny administracyjnej zwalnia wyłącznie Powiatowy Inspektor SE, który zleca Wojewódzkiemu Inspektorowi SE wykonywanie badań, będących podstawą do dalszych decyzji Inspektora Powiatowego. Oznacza to, że pracodawca nie ma żadnych praw wobec osoby odbywającej kwarantannę administracyjną.

 

 


 

Szanowni Pracownicy WSS nr 4!

 

Dyrekcja WSS nr 4 przez cały czas monitoruje przebieg kwarantanny pracowników. Jesteśmy w codziennym kontakcie z powiatowym i wojewódzkim sanepidem. Z niektórymi utrzymujemy kontakt, zwłaszcza z tymi, którzy zgłaszają się do nas z potrzebami. Nie wszyscy chcą tego kontaktu. Jeśli jednak potrzebują czegokolwiek, zwłaszcza informacji, proszę, aby zwracali się bezpośrednio do dyrekcji.

 

Jeszcze raz podkreślam, że wszelkie decyzje, zwłaszcza te o zwolnieniu z kwarantanny administracyjnej, podejmuje Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny.

 

Wymazy dla osób objętych kwarantanną administracyjną wykonuje wyłącznie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna („Wymazobusy”) i tylko wymazy wykonane w tym trybie są honorowane przez inspektorów sanitarno-epidemiologicznych. Wg aktualnego stanu wiedzy (7 kwietnia 2020), opóźnienie wykonywane przez zespoły „wymazobusów” przekroczyły tydzień.

 

 

Akcja wymazów prowadzona na Izbie Przyjęć jest indywidualną akcją naszego szpitala, nie jest zalecana ani finansowana przez jednostki nadrzędne. W akcję tą zaangażowali się społecznie pracownicy naszego szpitala a prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i wiceprezydent Waldemar Gawron uruchomili „most kurierski” umożliwiający transport materiału do laboratorium w W-wie. Droga ta umożliwia otrzymywanie wyników w ciągu 24 godzin.

 

Obiecaliśmy Państwu przebadanie wszystkich naszych pracowników i mimo wielu trudności, realizujemy to. Niestety badania te nie są honorowane przez sanepid w stosunku do osób objętych kwarantann administracyjną, co wyjaśniono powyżej.

 

Badania które wykonujemy, a które wykazują dodatni wynik wymazu bez jakichkolwiek dolegliwości, nie są jeszcze rozpoznaniem choroby. Wskazują na nosicielstwo, czyli możliwość zarażania osób drugich lub możliwość uaktywnienia się choroby w niesprzyjających warunkach (dodatkowe infekcje, terapie lekami obniżającymi odporność).

 

Osoba zdrowa, która wie, że jest nosicielem, wykazuje daleko idącą ostrożność, a osoba która nie wie, że jest nosicielem w swojej nieświadomości staje się źródłem kaskady zakażeń.

 

Szanowni Pracownicy, wyżej wymienione badania nie są wymagane, ani polecane przez sanepid, ale wykonujemy je dla Państwa bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Waszych bliskich.

 

Jednocześnie informuję, że od początku wszystkie decyzje podejmowane przez dyrekcję były realizacją poleceń sanepidu lub odbyły się w konsultacji z sanepidem.

 

Pracownikom naszego szpitala, którzy wykazują się inicjatywą, pomysłami i bezinteresownie chcą usprawnić pracę naszej placówki, bardzo serdecznie dziękuję.

Gorące podziękowania płyną przede wszystkim do: Marcina Markiela, Janusza Stelmaszyńskiego, Małgorzaty Wawer-Zachuty, Wojciecha Sołtysa i Agnieszki Kowaczek.

 

W tym trudnym czasie hasło: „wszystkie ręce na pokład” nabiera szczególnego znaczenia.

 

 

Jerzy Pieniążek

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu