Oddziały
Promocja Zdrowia PDF Drukuj Email

  Do statutowych zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu należy prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia, profilaktyką chorób i edukacją zdrowotną. Zadania te doskonale wpisują się w cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021–2025, jakim są: profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, wyzwania demograficzne. Przedstawione cele operacyjne, są niezbędne do realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest zwiększenie wśród Polaków liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu, a także podnoszenie świadomości na temat czynników determinujących zdrowie, kształtowanie środowisk sprzyjających zdrowiu oraz dostarczanie narzędzi pozwalających dokonywać wyborów prozdrowotnych.

  Promocję zdrowia, profilaktykę chorób i edukację zdrowotną należy uznać za podstawowe elementy kształtujące zdrowie oraz jakość życia lokalnej populacji, a inicjatywy podejmowane w ich zakresie jako działania niskonakładowe, przynoszące szereg korzyści społecznych, zdrowotnych oraz ekonomicznych, które mogą być punktem wyjścia do budowania długofalowych strategii zdrowotnych.

 

Promocja zdrowia

 

Profilaktyka chorób

 

Edukacja zdrowotna

 

  Informacje o planowanych i organizowanych akcjach promocyjnych oraz profilaktycznych można znaleźć na stronie głównej. Działania WSzS nr 4 w Bytomiu w powyższym zakresie, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób, koordynuje i inicjuje:

 

Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy

mgr Anna Bakoniak

tel. 32/ 396-45-97