Oddziały
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi Drukuj Email

 

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej: mgr Anna Śnieżek

Konsultant Transfuzjologii Klinicznej: lek. Agnieszka Wiklińska

 

Diagnosta: mgr Teresa Samojedna-Wietrzykowska

 

Technicy: Małgorzata Wyderka, Beata Markiefka, Elżbieta Pasierb- Kłoniecka

tel.: 32 396 45 16

 

 

 

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi została wydzielona ze struktur Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Wykonuje badania całodobowo. Do zadań jednostki należy zabezpieczenie oddziałów szpitala w składniki krwi wraz z obowiązującymi badaniami przedtransfuzyjnymi.

Pracownia Immunologii Tansfuzjologicznej wykonuje następujące badania:

 • badanie grup krwi AB0 i antygenu D z układu Rh
 • przeglądowe badanie w kierunku obecności alloprzeciwciał odpornościowych
 • próba zgodności serologicznej
 • badanie w kierunku wykrycia autoprzeciwciał.

Do zadań Banku Krwi należy:

 • współpraca z oddziałami szpitala w dziedzinie gospodarki krwią w ramach powołanego szpitalnego komitetu transfuzyjnego
 • opracowywanie wskazań do leczenia składnikami krwi
 • zamawianie składników krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • organizacja transportu sanitarnego składników krwi, próbek krwi do badań konsultacyjnych wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych
 • konsultacja powikłań poprzetoczeniowych i problemów transfuzjologicznych.
 • współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w dziedzinie bezpieczeństwa krwi

Pracownia posiada nowoczesny sprzęt:

 • urządzenie do rozmrażania osocza SAHARA
 • lodówki do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych
 • zamrażarkę do przechowywania zamrożonych składników krwi
 • cieplarkę
 • wirówkę

 

W pracowni wdrożono zasady zapewnienia jakości wprowadzając metodę półautomatyczną z zastosowaniem mikrokaset żelowych, która gwarantuje rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań. Pracownicy regularnie biorą udział w kursach doskonalących z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz pracy w banku krwi.

 

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wydaje krewkarty, czyli karty grupy krwi.

Zasady pobierania krwi do wpisu na kartę:

 • wydanie KREWKARTY oparte jest na dwóch oznaczeniach grupy krwi,
 • ze względów bezpieczeństwa oznaczenia wykonuje się z dwóch próbek krwi pacjenta pobranych dwa razy w różnym czasie
 • przy każdym badaniu grupy krwi pacjent zgłasza się z dowodem osobistym do pracowni (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – parter szpitala).

Karta jest wydawana w tym samym dniu, w którym są przeprowadzone badania. Osoby które zgłoszą się pomiędzy godziną 7.30 a 10.00 na pobranie krwi, o godzinie 14.00 będą mogły odebrać gotową krewkartę. Na pobranie krwi oraz po odbiór krewkarty należy się zgłosić z dowodem osobistym.

Wyrobienie dokumentu w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi kosztuje 55 PLN

Należy zaznaczyć, że niektórzy z Państwa mogą okazać się nietypowymi biorcami krwi. W takich przypadkach konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań.

Wszelkie informacje na temat krewkart można uzyskać w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.